Årshjul 2024

MånedDatoBegivenhet
Februar15.02.2024Medlemmer som ikke ønsker å benytte sin båtplass, må melde dette til styret innen 15. februar for å slippe å betale båtplassavgift. Ved overgang til større båt, må dette meldes styret innen 15. februar. Passive medlemmer som igjen vil ha båt i havna, må meddele styret om dette innen 15. februar.
Mars07.03.2024Årsmøte, Grønlia Eldresenter, torsdag 7. mars kl 18:00. Kun for medlemmer. (De som har andel i havna)
Mars23.03.2024Utsendelse av faktura for båtplassavgift 2024
April06.04.2024Forfall innbetaling av båtplassavgift 2024
April13.04.2024Flyterne i havna blir lagt ut og vannet skrudd på
MaiTBDMakrellen kommer
Juni01.06.2024Vinteropplag opphører 1. juni. Landligge etter denne dato må på forhånd avtales med havnesjefen. Opplagsutstyr skal fjernes. Hengere sette på angitte plasser og MERKES MED NAVN OG TELEFON NUMMER!!!
Juli
August
September15.09.2024Vinteropplag starter.
Oktober01.10.2024Hummerfiske starter 08:00
November01.11.2024Som hovedregel skal opptak av båter skje innen 1. november. Båteiere som ønsker å ha båten ute etter denne dato, plikter å meddele dette til styret og havnesjefen i god tid før 1. november. Båter som ligger ute etter den fastsatte dato for opptak, ligger ute på eget ansvar, jfr. §3 i havnereglement.
November09.11.2024Flyterne tas opp og vannet i havna skrues av