Velkommen til Steinsneshavn Båtforening

Protokoll fra årsmøte 7. mars samt årsberetning for 2023 ligger under fanen «Forening».

Årshjulet for 2024 er oppdatert. Trykk på link over for viktige datoer.