SteinsneshavnBåtforening

   Dugnadsoversikt 2012

Lørdag 14. april kl. 10.00. Flyterne skal ut. 4 lag av 5 personer

Båtplass nr.:

3-5-6-7-8                        10-11-14-19-20

21-23-25-26-27              28-29-31-34-35

Lørdag 14.april kl. 10.00. Diverse dugnad

Båtplass nr.: 9-32-36-42-81

   Slå gress og rake 16. juni kl.11.00

Båtplass nr.: 39-40-41

Slå gress og rake 14. juli kl.11.00

Båtplass nr.: 43-44-45

Slå gress og rake 18. august kl.11.00

Båtplass nr.: 48-49-50

Lørdag 3.november kl. 10.00. Flyterne skal opp. 4 lag av 5 personer

Båtplass nr.:

52-53-54-55-58                        59-60-61-62-63

64-65-66-68-69                        72-73-75-76-79

For uteblitt til dugnad: kr. 300,-. Trenger du nøkkel, kontakt havnesjefen !

I henhold til vårt havnereglement, skal alle båttraller fjernes straks disse ikke er i bruk, og ikke hensettes i havneområdet. Bukker kan hensettes kun etter henvisning fra havnesjefen eller hans assistent.                 

GOD SOMMER !!