Årsmøte Steinsneshavn Båtforening

 

Årsmøtet avholdes på Grønlia Senter, Kyrresvingen 2, 3186 Horten

Torsdag 3. Mars 2022 kl. 18.00

for foreningens medlemmer.

P.g.a. covid-situasjonen vil det i år ikke bli bevertning.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen søndag 20. februar 2022

 

--STYRET--