Steinsneshavn Båtforening

 

Årsmøtet avholdes på Grønlia Senter, Kyrresvingen 2, 3186 Horten

Tirsdag 25. Februar 2020 kl. 19.00

for foreningens medlemmer.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 15. februar 2020

 

--STYRET--