Steinsneshavn Båtforening

 

Årsmøtet avholdes på Grønlia Senter, Kyrresvingen 2, 3186 Horten

Onsdag 28. Februar 2018 kl. 19.00

for foreningens medlemmer.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 17. februar 2018

 

--STYRET--