Steinsneshavn Båtforening

 

Årsmøtet avholdes på Grønlia Senter, Kyrresvingen 2, 3186 Horten

Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.00

for foreningens medlemmer.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 29. januar 2017

 

--STYRET--