Dugnadsoversikt 2020

Lørdag 18. april kl.10:00. Flyterne skal ut; 4 lag á 5 personer

NB!! Forbehold om at Covid-19 situasjonen er avklart. Hvis Covid-19 situasjonen ikke tillater at vi samles til dugnad avlyses denne, hver og en må da selv sørge for å legge ut flyterne til sin båtplass. Bolter og muttere vil bli satt i vaktbua.

Båtplass nr. møter:

10-15-17-18-21           23-26-32-33-34

36-38-41-43-44           45-50-86-108-126

 

 

Lørdag 13. juni kl.10:00- 13:00. Slå gress og rake/rydde

Båtplass nr. møter:

7-107-105

 

 Lørdag 14. november kl.10:00. Flyterne skal opp; 4 lag á 5 personer

Båtplass nr. møter:

(Berørte plasser blir informert senere)

 

OBS!! For uteblitt dugnad, faktureres kr.1.000,-

Trenger du nøkkel, kontakt Reinert Ellefsen 920 99 800

 

Havnesjefen