Det er en fornøyelse å kunne meddele at det nye huset nå er tilgjengelig med våre "gamle" nøkler.

Vi håper at huset blir et fint og varig samlingspunkt for alle våre medlemmer !

Styret.