Årshjul 2023

MånedDatoBegivenhet
Februar15.02.2023Medlemmer som ikke ønsker å benytte sin båtplass, må melde dette til styret innen 15. februar for å slippe å betale båtplassavgift. Ved overgang til større båt, må dette meldes styret innen 15. februar. Passive medlemmer som igjen vil ha båt i havna, må meddele styret om dette innen 15. februar.
Mars02.03.2023Årsmøte, Grønlia Eldresenter, 02.03.2023 klokken 18:00
Mars22.03.2023Utsendelse av faktura for båtplassavgift 2023
April06.04.2023Forfall innbetaling av båtplassavgift 2023
April15.04.2023Flyterne i havna blir lagt ut og vannet skrudd på
MaiTBDMakrellen kommer
Juni01.06.2023Vinteropplag opphører 1. juni. Landligge etter denne dato må på forhånd avtales med havnesjefen. Opplagsutstyr skal fjernes. Hengere sette på angitte plasser
Juli
August
September15.09.2023Vinteropplag starter.
Oktober01.10.2023Hummerfiske starter 08:00
November01.11.2023Som hovedregel skal opptak av båter skje innen 1. november. Båteiere som ønsker å ha båten ute etter denne dato, plikter å meddele dette til styret og havnesjefen i god tid før 1. november. Båter som ligger ute etter den fastsatte dato for opptak, ligger ute på eget ansvar, jfr. §3 i havnereglement.
November11.11.2023Flyterne tas opp og vannet i havna skrues av